لطفاً به قوانین مرجوعی کالا و محصولات فروشگاه دقت داشته باشید.

 •  محصولات باید در بسته بندی اصلی و دارای برچسب بازگشت داده شوند.
 •  محصولات باید در شکل اولیه و بدون وجود هیچ گونه خراش و آسیب بازگردانده شوند.
 •  محصولات شامل تخفیف غیرقابل بازگشت بوده و در زمره محصولات فروش قطعی قرار دارند.
 •  برای شروع ارائه درخواست عودت محصولات مراحل زیر را انجام دهید:
 •  علت تصمیم خود برای بازگشت و یا تعویض کالا را بیان کنید.
 •  به بخش مربوط به ارائه آنلاین درخواست بازگشت کالا از طریق آدرس ایمیل یا بخش سفارش وارد شوید و درخواست خود را ثبت کنید.
 • کالاهای مد نظر و مورد نیاز خود را انتخاب و یا سفارش را تغییر دهید.
 
 
 
رابطه افزایش سرعت و چرخه محتوا در بازاریابی آنلاین

 توضیحات اضافی

 •  کلیه هزینه بازگشت بر عهده مشتریان می‌باشد.
 • چقدر زمان نیاز است تا نتیجه درخواست بازگشت کالای مشتریان اعلام شود؟
 •  چگونه می‌خواهید خسارت احتمالی را جبران کنید؟ آیا تضمینی برای جبران خسارت دارید و یا کلیه اقدامات برای مشتریان به صورت رایگان انجام خواهد شد؟
 •  مسیرهای ارتباطی برای مشتریانی که در رابطه با تعویض و یا بازگشت کالا سوالاتی دارند باید اعلام شود.