ورود

عضویت

یک لینک برای تعیین رمز عبور جدید به آدرس ایمیل شما ارسال می‌شود.

فروشگاه گل و نهال زیتون متعهد میشود از تمام اطلاعات شخصی شما بنحو احسن حفاظت نماید و تنها این اطلاعات را برای پردازش سفارش شما و پشتیبانی از ثبت سفارش شما در این وبسایت و اهدافی که در سیاست حفظ حریم خصوصی توضیح داده شده است استفاده نماید.

فروشگاه گل و نهال زیتون جهت تامین گل و نهال و طراحی و اجرای فضای سبز، آماده بستن عقد قرارداد با کلیه ارگانها و مراکز دولتی و خصوصی و مجتمع های اداری و مسکونی می باشد.

ضمنا فروشگاه گل و نهال زیتون با ثبت در دفتر خانه اسناد رسمی و دریافت توکن و گواهی امضای الکترونیکی عضو سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد.
با این امکان، این فروشگاه با نام کاربری دیتاکالا و با مسؤولیت حقیقی مهدی مستاجران، میتواند در تمام مناقصات و خرید های جزئی و کلی دولتی شرکت نماید.